Изложба на Греди Асса на Аполония 2014 в Художествената галерия на Созопол

БНТ, "Денят започва с култура" - художникът Греди Асса за емоциите на времето

http://bnt.bg/predavanyia/denyat-zapochva-s-kultura/ochakvajte-denyat-zapochva-s-kultura-3-septemvri-2014