Телевизията за него
Телевизионни интервюта с проф. Греди Асса