17 05 2014

Изложбата е своеобразно вплитане на живопис и инсталация...

Изложбата "60 стъпала до Ателието" е своеобразно вплитане на живопис и инсталация, представено с бутиков привкус и творчески респект към други творци.

„Когато съм в Париж, всяка сутрин ходя в Лувъра,
но накрая се привързах повече към природата, отколкото към тях [Майсторите].
Трябва да се състави визия.Трябва да се състави оптика,
трябва да се види природата като че ли никой не я е видял преди Вас.
Защото в крайна сметка, да рисуваш не е ли като да говориш?
Когато говоря, използвам езика, който и Вие използвате.
Ще ме разберете ли ако създам нов, непознат език?
Новите идеи трябва да се изразяват на езика на всички.
Под оптика разбирам логична визия, т.е. без нищо абсурдно.
Щом съм живописец, трябва да бъда оригинално око.”

Пол Сезан
Из “Разговор с Пол Сезан”, Емил Бернар, февруари 1904 г.